Over Patolojisi Kurs (Yüz Yüze) 11 Kasım 2023

Over Patolojisi
Moderatör: Dr. Çağnur Ulukuş, Dr. Bahar Müezzinoğlu
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. E. Canan Kelten Talu