Duyurular

Sayın Ege Patoloji Derneği Üyeleri,

32. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Royal Seginus Hotel, Antalya’da gerçekleştirilecektir. EPD olarak her ulusal kongrede olduğu gibi bu yıl da araştırma görevlilerine ve genç uzmanlara (meslekte 5 yılı doldurmamış) kongre kayıt desteği sağlayacağız. Destek sağlanacak katılımcıların belirlenmesinde, aşağıda belirtilen kriterlerin göz önüne alınacağını bilgilerinize sunarız:

 1. Başvuru sahibinin EPD’ye üyeliğinin bulunması, aidat borcunun bulunmaması ve başka bir destek almamış olması ön koşullardır.
 2. Kongre desteği başvurusu için en geç 11 Ekim 2023 tarihine kadar başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
 3. Kongre konaklama ve kaydını kendisi ödeyen, sunumunu yapan ve bildirisi desteklenmek üzere kabul edilen katılımcılara destek miktarı bildirinin kongrede sunulmasından sonra iade edilecektir.
 4. Destek başvurusu yapan katılımcı “platform sözlü bildiri, poster başı sözlü bildiri veya e-poster bildiri” olarak sunulan bir araştırmada ilk isim olmalıdır.
 5. Destek verilecek kişi sayısı her kurumdan en fazla 3 katılımcı olacak şekilde sınırlanmıştır.
 6. Destek miktarı aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir;
  • Platform sözel bildiri için 1.750 TL erken kayıt ücreti + 1.000 TL ekstra destek
  • Poster başı sözel bildiri için 1.750 TL erken kayıt ücreti
  • E-poster bildiri için 1.000 TL destek
 7. Başvuru için info@epd.org.tr adresine “Kongre Destek Başvurusu” başlıklı e-posta gönderilecek olup, aşağıdaki belgeler taranmış olarak ve .pdf formatında iletilecektir:
  • Anabilim dalı başkanı ya da eğitim sorumlusunun imzası bulunan, banka hesap bilgisi içeren dilekçe
  • Bildiri özeti
  • Kongre bilimsel sekreteryası tarafından gönderilen bildiri kabul belgesi
  • Kayıt belgesi
  • Araştırma görevlisi olduğuna ya da 5 yıldan kısa süredir uzmanlık yaptığına dair belge