Duyurular

31. Ulusal Patoloji Kongresi Bildiri Destek Başvurusu

Sayın Ege Patoloji Derneği Üyeleri,

31. Ulusal Patoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Palm Wings Ephesus Hotel, Selçuk, İzmir’de gerçekleştirilecektir. EPD olarak her ulusal kongrede olduğu gibi bu yıl da araştırma görevlilerine ve genç uzmanlara (5 yılını doldurmamış) kongre kayıt ve/veya konaklama desteği sağlayacağız. Destek sağlanacak katılımcıların belirlenmesinde, aşağıda belirtilen kriterlerin göz önüne alınacağını bilgilerinize sunarız:

 1. Başvuru sahibinin EPD’ye üyeliğinin bulunması, aidat borcunun bulunmaması ve başka bir destek almamış olması ön koşullardır.
 2. Kongre desteği başvurusu için en geç 19 Eylül 2022 tarihine kadar başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
 3. Kongre konaklama ve kaydını kendisi ödeyen, sunumunu yapan ve bildirisi desteklenmek üzere kabul edilen katılımcılara destek miktarı bildirinin kongrede sunulmasından sonra iade edilecektir.
 4. Destek başvurusu yapan katılımcı bildiride ilk isim olmalıdır.
 5. Destek verilecek kişi sayısı her kurumdan en fazla 3 katılımcı olacak şekilde sınırlanmıştır.
 6. Anabilim dalı başkanı ya da eğitim sorumlusunun onayı ve imzası bulunan dilekçe başvuru formuna eklenmelidir.
 7. Bildirinin kabul tipine göre aşağıdaki gibi kongre desteği verilecektir:
  • a. Sözlü bildiri: Kongre kayıt ücreti ve konaklama ücreti (1.000 TL) desteği sağlanacaktır.
  • b. Poster başı sözlü bildiri: Kongre kayıt ücreti desteği sağlanacaktır.
  • c. Poster bildiri: Yalnızca asistanlara kongre kayıt ücreti desteği sağlanacaktır.