Akciğer Patolojisi Aylık Bilimsel Toplantı 23 Mayıs 2024

Akciğer Patolojisi

EGE PATOLOJİ DERNEĞİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI
“AKCİĞER PATOLOJİSİ”
23 Mayıs 2024 19.00 - 21.00

Konuşmacılar
Prof. Dr. Deniz Nart
Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
“Akciğer tümörlerinin moleküler belirleyicilerinde son durum ve patolojik değerlendirme”

Prof. Dr. Koray Ceyhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
“Akciğer tümörlerinde sitolojik tanısal tuzaklar”

Prof. Dr. Şebnem Batur
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
“Akciğer tümörlerinin son DSÖ sınıflamasında neler değişti?”

Moderatör
Prof. Dr. A. Ferda Dağlı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli EAH Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Webinar ID: 882 5204 5759
Parola: nlmice

Akciğer Patolojisi