Akciğer Patolojisi Aylık Toplantı 23 Mayıs 2024

Moderatör: Dr. A. Ferda Dağlı
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. A. Ferda Dağlı