Karaciğer Patolojisi Kurs (Yüz Yüze) 18 Mayıs 2024

Moderatör: Dr. Deniz Nart
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Demet Kocatepe Çavdar