Moleküler Patoloji Aylık toplantı (Çevrimiçi) 25 Ocak 2024

Moderatör: Dr. Sülen Sarıoğlu
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Aylin Örgen Çallı