GİS Patolojisi Aylık Toplantı (Çevrimiçi) 21 Aralık 2023

Moderatör: Dr. Semin Ayhan
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Gamze Erkılınç

...