EPD - Açılış Toplantısı Aylık Toplantı (Yüz yüze) 3 Ekim 2023

Moderatör: Dr. Eren Demirtaş
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. E. Canan Kelten Talu