Meme Patolojisi Aylık Toplantı (Çevrimiçi) 19 Ekim 2023

Moderatör: Dr. Kemal Kürşat Bozkurt
Toplantıdan Sorumlu EPD Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Kemal Kürşat Bozkurt