Önemli Duyuru!

Önemli Duyuru!

Değerli Üyelerimiz

Önümüzdeki yıllarda, Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu tarafından verilen akreditasyonda, TTB tarafından verilen etkinlik kredi puanlarının da kullanılması PDF Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır (ilgili belge ektedir). Bilindiği üzere TTB kredilendirme sistemi uluslararası tanınan bir kredilendirme sistemi olup CME kredilendirilmelerinde de kullanılabilmektedir.

Bu bağlamda, etkinliklere katılan üyelerimizin geçmişte TTB’ye kayıt edilmiş olan veya gelecekteki etkinliklerde TTB Kredisi alabilmeleri için aşağıdaki koşullar gerekmektedir;

1.    Son 5 yıla ait yeni TTB kimlik kartı bulunanlar:  Bu karta sahip olanlar doğrudan TTB web sitesinde Kredilendirme (kredilendirme.ttb.dr.tr) bölümünde, Katılımcı işlemlerine TC kimlik numaralarını girip etkinleştirme yaparak kredi puanlarının dökümünü alabileceklerdir.

2.    Son 5 yıla ait yeni TTB kimlik kartı bulunmayanlar:

a.    Son 5 yıldan önce çıkartılmış TTB kimlik kartının aktifleştirilmesi:  (bağlı bulunduğunuz ilin tabip odası aracılığı ile yapılabilmektedir)

b.    Tabip odası üyesi olmayıp Ege Patoloji Derneği üyesi olanlar: Ad Soyad, TC kimlik No, Çalıştığı Kurum ve posta adresi içeren, Ege Patoloji Derneği’nin kendileri için TTB’den STE/SMG Kredilendirme Kartı çıkarttırmasını talep eden dilekçe ile başvurmaları halinde, EPD toplu başvuru yaparak kart talebinde bulunabilecektir. Son Başvuru Tarihi 15.Şubat.2021’dir.

PDF Yeterlilik Kurulu Duyurusu

Bilgilerinize sunarız

Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu

Benzer Haberler: