(Dikk. YER DEĞİŞİKLİĞİ) Olağan Genel Kurul Çağrısı

(Dikk. YER DEĞİŞİKLİĞİ) Olağan Genel Kurul Çağrısı

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz


Ege Patoloji Derneği’nin olağan genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için  26.03.2021 Cuma günü yapılamamıştır.

Olağan genel kurulumuz  02.04.2020 Cuma günü saat  17.30’da Bayraklı’daki MMO Tepekule Kongre, Sergi ve İş Merkezinde* salt çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. 

Toplantı gündemi aşağıda verilmiştir.


Sayın üyelerimize duyurulur.GÜNDEM

1. Yoklama 

2. Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu

3. Divan heyetinin seçimi

4. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

5. Denetleme kurulu raporunun sunulması

6. Yönetim Kurulu’nun ibrası 

7. Tüzük değişikliği tekliflerinin görüşülmesi

8. Ege Patoloji Derneği’nin 2021-2023 Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

9. Patoloji Dernekleri Federasyonunun Ege Patoloji Derneği ile ilgili 30.10.2018 tarihli kararının görüşülmesi.

10. Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nda, Ege Patoloji Derneği’ni temsil edecek asil ve yedek delegelerin seçilmesi.

11. Dilek ve temenniler

12. Kapanış

 

SaygılarımızlaEPD Yönetim Kurulu*MMO Tepekule Kongre, Sergi ve İş Merkezi

(https://goo.gl/maps/bgTGEbT1FnLQXyyt8)  


Benzer Haberler: