Geçmiş Etkinlikler

10 Aralık 2016 AKCİĞER TÜMÖRLERİ KURSU

AKCİĞER TÜMÖRLERİ KURSU

Moderatör: Dr. Deniz Nart,     Dr. Duygu Gürel

KURS: AKCİĞER KANSERİ - DSÖ 2015 SINIFLAMASI

 9:00- 9:30         Akciğer kanseri spesmenlerinde makroskopik değerlendirme - Dr.Duygu Gürel
 9:30-10:00        Akciğer kanseri raporlamasında TNM sınıflandırması - Dr.Duygu Gürel
 10:00-10:30      DSÖ-2015 Akciğerin prekanseröz Lezyonları - Dr. Deniz Nart
 10:30-11:00      Kahve Molası
 11:00-11:30      DSÖ– 2015 Akciğer adenokarsinomu - Neler, neden değişti? - Dr. Ali Veral
 11:30-12:00      DSÖ–2015 Akciğer skuamöz hücreli karsinomu - Neler, neden değişti? -Dr. Duygu Gürel
 12:00-12:30      DSÖ- 2015 Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri - Dr. Çağnur Ulukuş
 12:30-13:30      Öğle Yemeği
 13:30-14:00      DSÖ-2015 Küçük biyopside akciğer kanseri histolojik tiplendirmesinde tanısal algoritm - Dr. Pınar Fırat
 14:00-15:00      Akciğerin nadir görülen tümörleri-Olgu sunumları
 -Dr. Emel Kılıçarslan
 -Dr. Evren Uzun
 -Dr. Umut Aykutlu
 -Dr. Banu Yaman
 -Dr. Alev Gülşah Hacar
 15:00-15:30      Kahve molası
 15:30-16:30      Akciğer kanserine moleküler yaklaşım-Dr. Büge Öz

Kurs başvuru formu için tıklayınız.

YER: EGE ÜNİVERSİTESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ
 
SAAT:09:00-17:0009 Aralık 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI

PULMONER SİTOLOJİ

Moderatör:  Dr. Ali Veral
Konuşmacı: Dr. Deniz Nart
 
YER: DESEM
SAAT: 17:00-19:0014 EKİM 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI

Santral sinir sistemi tümör sınıflamasındaki değişiklikler

Moderatör: Dr. Fulya Çakalağaoğlu (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Konuşmacı: Dr. Süheyla Uyar Bozkurt (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Saat: 17.00

Yer : DESEMEGE PATOLOJİ DERNEĞİ 2016-2017 EĞİTİM DÖNEMİ BİLİMSEL TOPLANTI VE KURSLARI


23 EYLÜL 2016: Açılış Kokteyli ve Patoloji laboratuarlarında kullanılacak yeni teknolojiler

14 EKİM 2016:  Santral sinir sistemi tümör sınıflamasındaki değişiklikler

9 ARALIK 2016: Pulmoner sitoloji

10 ARALIK 2016: KURS 1- PULMONER PATOLOJİ

6 OCAK 2017: Ayırıcı tanıda sorun yaratan reaktif lenfoid lezyonlar

3 MART 2017: Olgularla over tümörleri

4 MART 2017:  KURS 2-JİNEKOPATOLOJİ

7 NİSAN 2017: Olgularla tükrük bezi tümörleri

6-7 MAYIS 2017:KURS 3- YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ

12 MAYIS 2017: Olgularla kemik patolojisiGENEL KURUL SONUÇLARI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 02/05/2016 tarihinde yapılmış olup yeni yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri, onur kurulu üyeleri ve yedekleri, denetleme kurulu üyeleri ve yedekleri ile delegeler ve yedekleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER                                                           YEDEK ÜYELER

Meral Koyuncuoğlu Ülgün                                            Sevil Sayhan
Fulya Çakalağaoğlu                                                     Asuman Argon
Duygu Gürel                                                               Sibel Keçeci
Metin Akbulut                                                             Fikret Dirilenoğlu
Ülkü Küçük                                                                 Özlem Sezer
Yelda Dere                                                                  Arzu Avcı
Banu Yaman                                                               Demet Etit

ONUR KURULU

ASİL ÜYELER                                                             YEDEK ÜYELER
Eren Demirtaş                                                              Emek Özen
Ragıp Ortaç                                                                 Uğur Pabuçcuoğlu
Mine Tunakan Öztop                                                    Aydanur Kargı

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER                                                             YEDEK ÜYELER
Kutsal Yörükoğlu                                                          Zekiye Aydoğdu
Mehtat Ünlü                                                                  Sait Şen
Malik Ergin                                                                   Seyran Yiğit

DELEGELER

ASİL ÜYELER                                                               YEDEK ÜYELER
Kutsal Yörükoğlu                                                            Ali Veral
Demet Etit                                                                     Arzu Avcı
Neşe Çallı Demirkan                                                       Gülden Diniz
Funda Yılmaz                                                                 Çağnur Ulukuş
Meral Koyuncuoğlu Ülgün                                                Metin Akbulut
Erdener Özer                                                                  Fulya Çakalağaoğlu
Özgül Sağol                                                                    Bayram Yılmaz
Banu Lebe                                                                      Sümeyye Ekmekçi
Sait Şen                                                                         Neşe EkinciGenel Kurula Davet

Değerli üyelerimiz,

25 Nisan 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası-Alsancak’ta   DESEM MAVİ salonda saat  17:30- 19:30 arasında yapılması planlanan Ege Patoloji Derneği'nin olağan Genel Kurulu,  çoğunluk sağlanamadığından 02 Mayıs 2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurur,olağan genel kurula gelmelerini rica ederim
 
GÜNDEM

1.     Açılış ve Yoklama, Saygı duruşu
1.     İstiklal marşı ve saygı duruşu
2.     Divan Başkanı ve Divan Sekreterinin seçimi , imza yetkisi verilmesi
3.     Yönetim Kurulu (YK) faaliyet raporunun sunulması
4.     Denetleme Kurulu (DK) raporunun sunulması
5.     Bütçenin sunulması
6.     DK raporunun ve bütçenin onaya sunulması
7.     Dernek organlarının seçilmesi
8.     PDF Genel Kurulunda EPD’yi temsil edecek delegelerin seçimi
9.     Dilek ve temenniler
10.   Kapanış

EPD Yönetim Kurulu başkanı
Meral Koyuncuoğlu30 Nisan 2016-KURS 3- OLGULAR EŞLİĞİNDE JİNEKOPATOLOJİ KURSU

OLGULAR  EŞLİĞİNDE JİNEKOPATOLOJİ KURSU : 30 Nisan 2016

MODERATÖRLER: Dr.Meral Koyuncuoğlu, Dr. Necmettin Özdemir, Zerrin Calay

9:15-9:30      Açılış
9:30-9: 45     Servikal sitolojide  Bethesda  raporlama sisteminde ne değişti?  Dr.Dilaver Demirel
9:45-10:00     Anormal sitolojide klinik yaklaşım                  Dr.Bahadır Saatli
10:00-10:15    LGSIL  ve HGSIL ile karışan   lezyonlar           Dr.Handan Zeren
10:15-10:30    Servikste adenokarsinoma insitu ve invaziv adenokarsinom ile karışan lezyonlar    Dr.Elif Peştereli
10:30-10:45   KAHVE  MOLASI
10:45-11:00    2014 de over kanserleri   sınıflamasında   neler değişti?   Dr. Meral Koyuncuoğlu
11:00-11:15    Adneksiyal kitlelere yaklaşım   Dr.Nuri Yıldırım
11:15- 11:30   Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar     Dr.Uğur Saygılı
11:30-11:45    Over kanserinde tedavide yenilikler                      Dr.Aziz Karaoğlu
11-45-12:00     Endometrial hiperplazi sınıflamasında  neler değişti?   Dr.Çağnur Ulukuş
12:00-12:15     Endometrial hiperplazilerde tedavi                       Dr.Coşan Terek
12:15-12:30    TARTIŞMA
12:30-13:30     ÖĞLE YEMEĞİ
13:30- 13:45   Endometrial kanserlere güncel yaklaşım                Dr.Tevfik Güvenal
13:45-14:00    Endometrial kanserlerde invazyon paternleri       Dr.Bahar Müezzinoğlu
14:00-14:15    Uterin Sarkomlarda neler değişti?                            Dr.Derya Gümürdülü
14:15-14:30      Gestasyonel trofoblastik  hastalıklar                     Dr. Alp Üsubütün
14:30- 14:45    KAHVE MOLASI
14:45- 15:00   Klinisyen ile Patolog arasında yaşanan sorunlar    Dr.Sefa Kurt
15:00- 15:15   Jinekopatolojide  frozen                                             Dr.Funda Eren
15:15- 15:30   Vulvektomi materyalini raporlama                           Dr. Seyran Yiğit
15:30-15:45  Jinekopatolojide moleküler olarak  neler  yapabiliriz?    Dr. Osman  Zekioğlu
15:45-16:30    TARTIŞMA
16:30             KAPANIŞGenel Kurula Davet

Değerli üyelerimiz,

25 Nisan 2016 tarihinde  Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlük binası-Alsancak’ta   DESEM   MAVİ  salonda saat  17:30- 19:30 arasında Ege patoloji derneğinin  olağan Genel Kurulu yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise 02 Mayıs 2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte toplantı yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1-     Açılış ve Yoklama, Saygı duruşu
2-     Divan heyetinin seçimi
3-     Faaliyet raporunun okunması
4-     Denetim raporunun okunması
5-     Faaliyet ve denetim raporları üzerinde görüşmeler ve ibrası
6-     Eski yönetimin ibrası
7-     Yeni Yönetim kurulunun seçimi
8-     Denetleme kurulunun seçimi
9-     Delegelerin seçimi
10-  Dilek ve temenniler
11-  Kapanış

EPD Yönetim Kurulu başkanı
Meral Koyuncuoğlu08 Nisan 2016 Aylık Bilimsel Toplantı

Olgularla Baş Boyun Patolojisi

Moderatörler:Sülen Sarıoğlu-Fulya Çakalağaoğlu
Konuşmacılar:
Sülen Sarıoğlu
Ali Veral
Demet Etit
Ülkü Küçük

Toplantı yeri :DESEM-Alsancak

Toplantı saati:17:00-19:0005 Mart 2016 Kurs 2: Gastrointestinal Endoskopik Biyopsilere Yaklaşım

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİK BİYOPSİLERE YAKLAŞIM-​SIKÇA SORULAN SORULAR-SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Moderatör: Dr. Başak Doğanavşargil

08:30– 09:00 KAYIT
09:00-09:15 AÇILIŞ Dr. Meral Koyuncuoğlu- Dr. Başak Doğanavşargil Yakut- Endoskopik biyopsilerde sıkça sorulan sorular, sık karşılaşılan sorunlar
09:15-12:30 I. OTURUM – Üst gastrointestinal sistem endoskopik biyopsilerine yaklaşım Oturum Başkanı : Dr. Başak Doğanavşargil
09:15-09:35 Endoskopik biyopsiyi neden yaparız? Nasıl yaparız? Patologdan ne bekleriz? - Dr. Rukiye Vardar
09:35-10:15 Özofagus endoskopik biyopsilerine yaklaşım. Özofajitler ve Barrett özofagusu- Dr. Semin Ayhan
10:15–10:20 Tartışma
10:20-10:45 Kahve Arası
10:45-11:25 Mide endoskopik biyopsilerine yaklaşım, H.Pylori gastriti ve diğer gastritler Gastropatiler ve atrofik gastrit- Dr. Neşe Çallı Demirkan
11:25-11:40 İntestinal metaplazide tanı, tiplendirme ve klinisyene mesajlar-Dr. Enver Vardar
11:40-12:10 Endoskopik biyopsilerde nöroendokrin hücre proliferasyonları. Hiperplazi-displazitümör/raporlama-Dr. Mehtat Ünlü
12:10-12:30 Midenin polipoid lezyonları-Dr. Asuman Argon
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:35 II. OTURUM – Alt gastrointestinal sistem endoskopik biyopsilerine yaklaşım Oturum Başkanı: Dr. Neşe Ekinci
13:35-14:00 İnce bağırsak biyopsilerine yaklaşım. Gluten sensitif enteropati ve ayırıcı tanısı- Dr. Emel Ebru Pala
14:00-14:45 Kolon biyopsilerine yaklaşım. Kolonda patern analizi. İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve ayırıcı tanı- Dr. Sülen Sarıoğlu
14:45-15:00 Gastrointestinal kanalda sistemik hastalıklar-Dr. Burçin Pehlivanoğlu
15:00–15:05 Tartışma
15:05 -15:30 Kahve Arası
15:30-16:15 Kolon poliplerine yaklaşım-Dr. Arzu Avcı
16:15-16:45 Gastrointestinal kanalda displazi-Dr. Özgül Sağol
16:45-17:30 Kapanış-Sorular ve katkılar04 Mart 2016 Aylık Bilimsel toplantı: Dermatopatoloji

4 Mart 2016 Aylık Bilimsel toplantı: Dermatopatoloji

TANI GÜÇLÜĞÜ YARATAN MELANOSİTİK LEZYONLAR

Moderatör:  Dr.Taner  Akalın, Dr.Banu Lebe
Konuşmacılar:

Spitz nevus ve Spitzoid tümörler - Dr. Taner Akalın
Displastik nevus ve özel bölge nevusları - Dr.  Banu Lebe08 OCAK 2016- Aylık Bilimsel Toplantı

Meme Patolojisi- Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Patolojik Değerlendirme           

Moderatörler: Prof. Dr.Tülay Canda, Prof.Dr.Necmettin Özdemir

Konuşmacı: Dr.Merih Güray Durak

Yer:DESEM

Saat :17:00-19:0006 OCAK 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI

Ayrıcı Tanıda Sorun Yaratan Reaktif Lenfoid Lezyonlar

Moderatör: Dr. Mine HEKİMGİL

Konuşmacı: Dr. Sermin ÖZKAL
 
Yer: DESEM
Saat :  17:00
EPD Yönetim KuruluGeçmiş Yıllar

2019 2018 2017 2016 2015 2014