Geçmiş Etkinlikler

05 Aralık 2015 Kurs 1- Kemik iliği biyopsisi

Kemik iliği biyopsisi
Moderatör: Dr. Mine Hekimgil
08:45-09:00 Açılış
09:00-09.30 Rituximab ve kullanımı - Dr. Kıvanç Şahinkaya
09:30-10.30 Kemik iliği inceleme endikasyonları, metodları, makroskopik özellikler ve mikroskopik yaklaşım - Dr. Öner Doğan
10.30-11.30 Myeloproliferatif Neoplaziler - Dr. Sermin Özkal
11:30-11.45 Kahve arası
11:45-12.45 Myelodisplastik Sendrom - Dr. Mine Hekimgil
12:45-13.45 Öğle arası
13:45-14.45 Akut lösemiler - Dr. Nalan Neşe
14:45 -16:00 Lenfoproliferatif süreçler ve plazma hücreli lezyonlar - Dr. Nazan Özsan
16.00-16.15 Kahve arası
16:15-17.15 Ayırıcı tanı güçlüğü yaratan olgu örnekleri - Dr. Öner Doğan
17:15 KAPANIŞ VE KURS GERİ BİLDİRİM

Yer: DESEM

Kurs kayıt formu için tıklayınız04 Aralık 2015 Aylık Bilimsel Toplantı

Ürogenital sistem patolojisi: Gleason derecelendirme sistemindeki yenilikler ve raporlama

Moderatör: Dr. Sait Şen
Konuşmacılar:

Gleason derecelendirme sistemindeki yenilikler ve iğne biyopsiler - Dr. Banu Sarsık
Radikal prostatektomi raporlama - Dr. Nalan Neşe06 Kasım 2015 Aylık Bilimsel toplantı

Tiroid Patolojisi: TİROİD TÜMÖRLERİNDE MOLEKÜLER DEĞİŞİKLİKLER: TANISAL VE PROGNOSTİK ANLAMLARI
Moderatör: Dr. Serpil Dizbay Sak
Konuşmacılar:
Papiller karsinoma - Dr. Serpil Dizbay Sak
Folliküler adenoma, karsinoma - Dr. Yeşim Ertan 
Medüller karsinoma - Dr.Merih Guray Durak

Saat: 17.00
Yer: DESEM02 Ekim 2015 Aylık Bilimsel toplantı

EFFÜZYONLARIN SİTOLOJİSİ

Moderatör :   Dr.  Ali Veral
Konuşmacı:    Dr. Pınar  Fırat

Saat:17.00
Yer: DESEM18 Eylül 2015 Aylık Bilimsel toplantı

GEÇEN YIL HAKKINDA BİLGİLENDİRME               
Konuşmacı:        Dr.Meral Koyuncuoğlu

PATOLOJİDE GÜNCEL SORUNLAR                     
Konuşmacı:      Dr.Ekin Aktaş

Saat:17.00
Yer:DESEM20 Haziran 2015 Kurs 6 - Pankreatobiliyer Sistem Patolojisinde Gündem ve Problematik Konular

Pankreatobiliyer Sistem Patolojisinde Gündem ve Problematik Konular

Moderatörler:
Dr. Volkan Adsay
Dr. Kemal Deniz
Dr. Figen Doran
Dr. Nevra Dursun
Dr. Özgül Sağol
Dr. Funda Yılmaz

08.30 - 08.40 - AÇILIŞ Dr. Meral Koyuncuoğlu- Dr. Figen Doran – Dr. Funda Yılmaz
08.40 –10.40 - I.OTURUM – PANKREAS TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanı : Dr. Figen Doran
Konuşmacılar: Dr. Volkan Adsay, Dr. Burcu Saka, Dr. İpek Erbarut
08.40 – 09.30 - I.Pankreasın duktal adenokarsinomu ve taklitçileri
                       II.Evreleme ile ilgili problemler, öneriler USCAP Pankreas toplantısından aktarımlar
09.40 – 10.30 - II. Pankreas’in kistik ve prekürsör lezyonları
10.30 – 10.40 - Tartışma
10.40 – 11.00 - Kahve Arası
11.00 - 12.30 - II. OTURUM – AMPULLA TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanı : Dr. Gülen Akyol
Konuşmacılar: Dr.Volkan Adsay, Dr. Serdar Balcı
11.00 – 12.30 - I. Ampulla Tümörleri- Makroskopi, Sınıflama ve Tiplemedeki Problemler
                      II. Evreleme ile ilgili problemler ve öneriler, USCAP pankreas toplantısından aktarımlar
12.30 – 13.30 - Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 - III. OTURUM – NÖROENDOKRİN NEOPLAZİLER
Oturum Başkanı : Dr. Sema Arıcı
Konuşacılar: Dr. Volkan Adsay, Dr. Pelin Bağcı
13.30-14.30 - I. Gastrointestinal ve Pankreatobiliyer Sistemin Nöroendokrin Neoplazileri: Kavramlar, Klasifikasyon, Derecelendirme/Evrelendirme ve Patolojik Değerlendirmede Karşılaşılan Diğer Sorunlar
                    II. Ki67 Sayım Metodları ve USCAP Pankreas Patoloji Toplantılarından Aktarımlar
14.50 – 15.00 - Tartışma
15.00 – 15.20 - Kahve Arası
15.20– 16.20 - IV. OTURUM –PANKREATOBİLİYER SİSTEM SİTOLOJİSİ
Oturum Başkanı : Dr. Ali Veral
15.20 – 16.20 - Pankreato-Biliyer Sistem Sitolojisi- Dr. Akif Demir
16.20– 18.00 - V. OTURUM – SAFRA KESESİ TÜMÖRLERİ VE ÖNCÜ LEZYONLARI
Oturum Başkanı : Dr. Özgül Sağol
Konuşmacılar: Dr.Volkan Adsay, Dr. Nevra Dursun, Dr. Gizem Akkaş
16.20-17.50 - I. Safra Kesesinin İnflamatuar ve Polipoid Lezyonları
                    II. Safra Kesesinde epitheliyal atipi / displaziler
                   III. “Erken Safra Kesesi Karsinomu” (“Early GBC”); evreleme problemleri
                   IV.’ Safra Kesesinin İnvaziv Karsinomlari ve Taklitçileri
17.50 – 18.00 - Tartışma ve Kapanış16 - 17 Mayıs 2015 Kurs 5 - Patoloji Laboratuvarı Temel İlkeleri Kursu

Patoloji Laboratuvarı Temel İlkeleri Kursu

Moderatör:  Funda Yılmaz

16 Mayıs 2015 Cumartesi
09.00-09.05 - AÇILIŞ- Dr. Meral Koyuncuoğlu

Oturum Başkanı: Dr. Funda Yılmaz

09.05-10.05 - Adım Adım Daha Iyi Histopatoloji- Mert Çalım
10.05-10.25 - Patoloji Laboratuvarında İş Güvenliği- Sağlıklı Çalışma Koşulları- Özlem Kızılkeçili
10.25-10.30 - Tartışma ve Geri Bildirimler
10.30-10.45 - Çay kahve molası

Oturum Başkanı: Dr. Ümit İnce

10.45-11.15 - Doku takibi- Nasıl olmalı, sık yapılan hatalar nelerdir-Naziye Özkan
11.15-11.40 - Doku bloklarının hazırlanması ve kesit almada temel ilkeler -Naziye Özkan
11.35-12.00 - Dekalsifikasyon- Dr.Başak Doğanavşargil Yakut
12.00-12.05 - Tartışma ve Geri Bildirimler
12.05-13.15 - ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum Başkanı: Dr. Sait Şen

13.15-13.50 - İnteraktif Oturum: Patoloji Laboratuarında Nasıl Çalışılır- Patoloji Laboratuvarı Nasıl Yönetilir? -Dr Ümit İnce
13.50-14.15 - H&E boyama yöntemleri – Hangisini tercih edelim?- Mert Çalım-Dr. Funda Yılmaz
14.15-14.45 - Histolojik kesitlerde sık karşılaşılan hatalar /artefaktlar-Dr. Funda Yılmaz
14.40-14.45 - Tartışma
14.45-15.00 - Çay kahve Molası

Oturum Başkanı: Dr. Yasemin Sezgin

15.00-15.40 - Moleküler Patolojide sık kullanılan teknikler-Dr. Ümit İnce
15.40-16.10 - Moleküler patolojik tekniklerde patoloji teknikerinin dikkat etmesi gereken kurallar- Nigar Türkmen, Melis Ulubay
16.10-16.40 - Mikroskop seçerken nelere dikkat edelim?- Dr.Sait Şen
16.40-16.45 - Geri Bildirimler ve kapanış
3 Nisan 2015 Aylık Bilimsel Toplantı

Jinekopatoloji Olgu Sunumları

Moderatör: Dr.Çağnur Ulukuş

Dr. Seyran Yiğit, TC Sağlık Bakanlığı Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Ülkü Küçük, TC Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Kamuran Acar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Dr. Müge Çalık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Dr. Güray Aktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Yer :DESEM3-4 Nisan 2015 Kurs 4 - Meme Patolojisi

MEME KANSERİNE YAKLAŞIM, TANI ZORLUKLARI ve BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLERDEKİ YENİ GELİŞMELER

Yer: ERZURUM BÖLGE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KONFERANS SALONU

Moderatörler : Prof.Dr.Necmettin ÖZDEMİR, Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK

03/NİSAN/2015 CUMA

08.30-09.00 Kurs kayıt makbuzlarının Ege Patoloji Derneği Saymanı tarafından verilmesi

Oturum Başkanları: Dr.Sıtkı TUZLALI, Dr.Necmettin ÖZDEMİR

09.00-.09.20 Meme ameliyat materyallerine intraoperatif yaklaşım ve cerrahi sınır değerlendirilmesi Dr.Ekrem YAVUZ
09.20-09.40 İntra operatif ve parafin bloklarda sentinel lenf nodu değerlendirilmesi Dr.Osman ZEKİOĞLU
09.40-10.00 Papiller memenin lezyonların patolojisi ve ayırıcı tanı zorlukları Dr.Zerrin CALAY
10.00-10.20 Fibroepitelial meme tümörlerinin patolojisi, malign ve benign ayırımında dikkat edilmesi gerekenler Dr.Şennur İLVAN
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve molası

Oturum Başkanları : Dr.Zerrin CALAY, Dr. Osman ZEKİOĞLU, Dr.Şennur İLVAN

10.50-11.10 İnvaziv meme karsinomlarında sınıflama ve derecelendirme Dr.Sıtkı TUZLALI
11.10-11.30 Memenin duktal karsinoma insituları ve mikroinvazyonun değerlendirilmesi Dr.Nilgün KAPUCUOĞLU
11.30-11.50 Memenin lobüler neoplazileri ve invaziv lobüler karsinom Dr.Merih GÜRAY DURAK
11.50-12.10 Meme kanserinde prognostik ve prediktif önemi olan biolojik belirleyiciler Dr.Gülnur GÜLER
12.10-12.20 Tartışma
12.20-14.30 Öğle yemeği
14.30-16.10 OLGULAR EŞLİĞİNDE İNTERAKTİF SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları : Dr. Ekrem YAVUZ, Dr.Gülnur GÜLER, Dr.Fazlı ERDOĞAN

14.30-14.50        Dr.Semen ÖNDER      (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)
14.50-15.10        Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU     (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15.10-.15.20       Dr.Elif DEMİRCİ      (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15.20-.15.30       Dr. Muhammet ÇALIK       (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15.30-.15.40       Dr.Betül GÜNDOĞDU       (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15.40-.15.50       Dr.Remzi ERTEN       (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15.50-16.00        Dr.Sevilay ÖZMEN       (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
16.00-16.10        Dr.İlknur ÇALIK         (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
16.10-16.30 Tartışma
16.30-17.00 Kurs katılım belgelerinin verilmesi.

04/NİSAN/2015 Cumartesi
08.30-09.00 Kurs kayıt makbuzlarının Ege Patoloji Derneği Saymanı tarafından verilmesi

Meme Kanserinde İnteraktif HER2 Akademi Toplantısı

Moderatör : Dr.Necmettin ÖZDEMİR

Oturum Başkanları: Dr.Sıtkı TUZLALI, Dr.Ekrem YAVUZ, Dr.Osman ZEKİOĞLU
Konuşmacı: Dr.Serpil DİZBAY SAK

09.00-09.30 HER-2’nin önemi, boyamaya etki eden faktörler ve skorlamada son yenilikler
10.00-12.00 (Oturum 1) İnteraktif dijital ortamda olgu bazında HER-2 değerlendirilmesi.
12.00-13.30 Öğle Yemeği

Oturum Başkanları: Dr.Gülnur GÜLER, Dr.Nilgün KAPUCUOĞLU, Dr.Merih GÜRAY DURAK
Konuşmacı: Dr.Serpil DİZBAY SAK

13.30-15.30 (Oturum 2) İnteraktif dijital ortamda olgu bazında HER-2 değerlendirilmesi, olgular üzerinde interaktif quiz ve sonuçların tartışılması.
 15.30-16.00 Kurs katılım belgelerinin verilmesi.7 Mart 2015 Kurs 3 -Nöropatoloji

Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Yaklaşım

Moderatörler: Dr.Şerefettin Canda, Dr.Eren Demirtaş, Dr.Murat Gökden

09:30-10:10 Patologlar icin nöroradyoloji-Dr. Süleyman Men
10:15-10:55 Intraoperatif konsültasyon-Dr. Ayça Erşen 
11:00-11:40 Extra-axial tümörler-Dr. Taner. Akalın   
11:40-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:40 Glial Tumorlere Yaklasim-Dr. Murat Gökden 
13:45-14:25 Posterior fossa ve serebellopontin köşe tümörleri-Dr. Aydın İşisağ
14:25-14:45 Kahve arası
14:45-15:25 Pseudoneoplastik ve nonneoplastik lezyonlar-Dr. Murat Gökden
15:30-16:30 Olgu sunumları

Yer: DESEM6 Mart 2015 Aylık Bilimsel Toplantı

Yumuşak Dokunun Benign Tümörleri İle Karışan ve Ayırıcı Tanıda Sıkıntı Yaratan Düşük Dereceli Sarkomları

Moderatör: Dr.Burçin Tuna
Lipomatö tümörler                                         Dr.Sermin Özkal
Fibroblastik/myofibroblastik tümörler               Dr.Taner Akalın
Histogenezi belirsiz tümörler                          Dr.Burçin Tuna
Saat:17.00-19.00
Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer: DESEM6 Şubat 2015 Aylık Bilimsel Toplantı

Nonjinekolojik Sitoloji Olgu Sunumları

Moderatör: Dr.Ali Veral

Konuşmacılar;

Dr.Neşe Yener (Maltepe Ün.)
Dr.Emel Ebru Pala (Tepecik Hast.)
Dr.Canan Sadullahoğlu (Ege Ün.)
Dr.Mehmet Ali Uyaroğlu (Katip Çelebi Ün.)
Dr.Duygu Gürel (Dokuz Eylül Ün.)
Saat:17.00-19.00
Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer: DESEM9 Ocak 2015 Cuma Aylık Bilimsel Toplantı

TUR-M Materyallerinin Değerlendirilmesi

Moderatör: Dr.Kutsal Yörükoğlu- Dr.Sait Şen

Konuşmacılar:
-Flat lezyonlar ve non invaziv tümörler - Dr.Nalan Neşe
-İnvaziv tümörler ve sorunlar - Dr.Banu Sarsık
-Patoloji rapor formatı, FİSH ve sitoloji - Dr.Burçin Tuna
Saat:17.00-19.00
Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer: DESEMGeçmiş Yıllar

2019 2018 2017 2016 2015 2014