Geçmiş Etkinlikler

6 Aralık 2014 Kurs 2: Dermatopatoloji

İnflamatuar Dermatozlarda Pratik Histopatolojik Yaklaşım

Moderatör: Dr.Gülşen Kandiloğlu

9:30-9:50: Yangısal deri hastalıkları için tanı algoritmaları: Dr.Uğur Pabuççuoğlu
9:50-10:35: Spongiotik dermatitler-Dr.Banu Lebe
Kahve Arası:10:35-10:50
10:50-11:35 : Psoriaziform dermatitler-Dr.Neşe Çallı Demirkan
11 :35-12:20: : interfaz ve Likenoid dermatitler-Dr.Aylin Örgen Çallı
12:20-13: 30: Öğle yemeği
13:30-14:15: Vezikülo-büllöz hastalıklar- Dr.Banu Yaman
Kahve arası:  14:15-14:30
14:30-15:15: İlaç reaksiyonları Dr.Canten Tataroğlu
15:15-16:00:  Enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz granülomatöz dermatitler: Dr.Peyker Temiz5 Aralık 2014 Aylık Bilimsel Toplantı

Meme Patolojisinde Yeni Antiteler

Moderatör :Dr.Tülay Canda

Konuşmacılar: Dr.Merih  Güray Durak,  Dr.Ümit Bayol     

Saat 17:00-19:00
Saat: 16:30-17:00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer:   DESEM7 Kasım 2014 Aylık Bilimsel Toplantı

Oral Kavitenin Tanı Zorluğu Yaratan Mukozol Lezyonları: Oral Mukozada Liken Kavramı

Moderatör: Dr.Sülen Sarıoğlu ,Dr.Demet Etit                               

Konuşmacı: Dr.Nihan Aksakallı

Saat 17:00-19:00                                   
Saat: 16:30-17:00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer:   DESEM17 Ekim 2014 Aylık Bilimsel Toplantı

Gastrointestinal Sistem Endoskopik Biopsilerine Yaklaşım

Moderatör: Dr.Başak Doğanavşargil
Konuşmacı: Dr.Süha Göksel

Saat 17:00-19:00

Yer: DESEM27 - 28 Eylül 2014 Kurs 1: Nefropatoloji

PDF–Nefropatoloji Çalışma Grubu,Nefropatoloji Kursu(27-28 Eylül 2014, İzmir)

Kurs Moderatörleri:

Dr.Fulya Çakalağaoğlu           Dr.Sülen Sarıoğlu

27 Eylül 2014

9:30-10:30:   Nefropatoloji laboratuvar yöntemleri – Dr.Işın Kılıçaslan
         Materyal iletimi, Fiksasyon: Dr.Ayhan Özcan
         Makroskopik inceleme: Dr.Ayhan Özcan
         Histokimya: Dr.Ayşim Özağarı
         İmmünflöresan/İmmünhistokimya: Dr.Fulya Çakalağaoğlu
10:30-11:00             KAHVE ARASI
11:00-12:30:  Glomerüler hastalıklar ve sınıflandırmalar- Dr.Diclehan Orhan
          Minimal lezyon, FSGS :Dr.Diclehan Orhan
          Membranöz GN: Dr.Hülya Akgün
          IgA nefropatisi:Dr.Banu Sarsık
          MPGN :Dr.Işın Kılıçaslan
          Postenfeksiyöz GN: Dr.Nagihan Yalçın
12:30-13:30              ÖĞLE YEMEĞİ
13:30- 14:30: Tübülointerstisyel ve vasküler hastalıklar-Dr.Kürşat Yıldız
                       Tubulointerstisyel hastalıklar:Dr.Saba Kiremitçi
          Vasküler hastalıklar (vaskülitler hariç) :Dr.Füsun Baba
 15:00-16:00: Temel klinik ve patoloji –Dr.Sülen Sarıoğlu
         Temel klinik tablolar: Dr.Taner Çamsarı
         Glomerüler hastalıklara algoritmik yaklaşım: Dr.Sülen Sarıoğlu

28 Eylül 2014

9:30-10:30: Sistemik hastalıklarda böbrek bulguları I- Dr.İlhan Tuncer
         Vaskülitler: Dr.Mehtat  Ünlü
         Lupus nefriti :Dr.Fulya Çakalağaoğlu
10:30-11:00  KAHVE ARASI
11:00-12:30: Sistemik hastalıklarda böbrek bulguları II – Dr.Gülçin Başdemir
           Plazma hücre diskrazileri:Dr.Mehtat Ünlü
           Amiloidoz :Dr.Sait Şen
           Diabetik nefropati: Dr.Yasemin Özlük
12:30-13:30             ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00: Transplantasyon Patolojisi –Dr.Arzu Ensari
         Transplantasyon hastalarında klinik tablolar: Dr.Ali Çelik
         T hücre aracılı rejeksiyon: Dr.Gülçin Başdemir
         Antikor aracılı rejeksiyon :Dr.Sülen Sarıoğlu
15:15-16:00- Transplantasyon Patolojisi II –Dr.Sait Şen
         İlaç toksisitesi: Dr.A.Nihan Haberal
         Enfeksiyonlar Post transplant lenfoproliferatif hastalık: Dr.Saba Kiremitçi19 Eylül 2014 Açılış Kokteyli ve Aylık Bilimsel Toplantı

SSS Tümörleri Sınıflamasında Değişiklikler

Moderatör ve Konuşmacı: Dr. Tarık Tihan 

Saat 17:00-19:00

Yer: DESEMGeçmiş Yıllar

2019 2018 2017 2016 2015 2014