» 20 HAZİRAN 2015 - PANKREATOBİLİYER SİSTEM PATOLOJİSİNDE GÜNDEM VE PROBLEMATİK KONULAR

Moderatörler:

Prof. Dr. Volkan Adsay

Prof. Dr. Kemal Deniz

Prof. Dr. Figen Doran

Doç. Dr. Nevra Dursun

Prof. Dr. Özgül Sağol

Prof. Dr. Funda Yılmaz

Programı görüntülemek için tıklayınız.

Kurs kayıt formu için
tıklayınız.
 

» 16 Mayıs 2015 - Patoloji Laboratuvarı Temel İlkeleri Kursu (KURS-5)

 Mod: Funda Yılmaz

Program için tıklayınız.

Kurs kayıt formu için tıklayınız.

 

» AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI

 3 Nisan 2015

Jinekopatoloji-olgu sunumları

Moderatör: Çağnur Ulukuş

Dr. Seyran Yiğit, TC Sağlık Bakanlığı Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Ülkü Küçük, TC Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Kamuran Acar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Dr. Müge Çalık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Dr. Güray Aktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Yer :DESEM

Saat: 17:00-19:00

» 4 Kurs: MEME KANSERİNE YAKLAŞIM, TANI ZORLUKLARI ve BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLERDEKİ YENİ GELİŞMELER KURSU 3-4 NİSAN 2015

3-4 NİSAN 2015 ERZURUM BÖLGE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KONFERANS SALONU

Moderatörler : Prof.Dr.Necmettin ÖZDEMİR, Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK

03/NİSAN/2015 CUMA

08.30-09.00 Kurs kayıt makbuzlarının Ege Patoloji Derneği Saymanı tarafından verilmesi

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Sıtkı TUZLALI, Prof.Dr.Necmettin ÖZDEMİR

09.00-.09.20 Prof.Dr.Ekrem YAVUZ

Meme ameliyat materyallerine intraoperatif yaklaşım ve cerrahi sınır değerlendirilmesi

09.20-09.40 Prof.Dr.Osman ZEKİOĞLU

İntra operatif ve parafin bloklarda sentinel lenf nodu değerlendirilmesi

09.40-10.00 Prof.Dr.Zerrin CALAY

Papiller memenin lezyonların patolojisi ve ayırıcı tanı zorlukları.

10.00-10.20 Prof.Dr.Şennur İLVAN

Fibroepitelial meme tümörlerinin patolojisi, malign ve benign ayırımında dikkat edilmesi gerekenler

10.20-10.30 Tartışma

10.30-10.50 Kahve molası

Oturum Başkanları : Prof.Dr.Zerrin CALAY, Prof.Dr. Osman ZEKİOĞLU, Prof.Dr.Şennur İLVAN

10.50-11.10 Prof.Dr.Sıtkı TUZLALI

İnvaziv meme karsinomlarında sınıflama ve derecelendirme

11.10-11.30 Prof.Dr.Nilgün KAPUCUOĞLU

Memenin duktal karsinoma insituları ve mikroinvazyonun değerlendirilmesi.

11.30-11.50 Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK

Memenin lobüler neoplazileri ve invaziv lobüler karsinom

11.50-12.10 Prof.Dr.Gülnur GÜLER

Meme kanserinde prognostik ve prediktif önemi olan biolojik belirleyiciler.

12.10-12.20 Tartışma

Öğle yemeği

 

OLGULAR EŞLİĞİNDE İNTERAKTİF SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları : Prof.Dr. Ekrem YAVUZ, Prof.Dr.Gülnur GÜLER, Prof.Dr.Fazlı ERDOĞAN

14.30-14.50        Uzm.Dr.Semen ÖNDER      (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)

14.50-15.10        Uzm.Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU     (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.10-.15.20       Yard.Doç.Dr.Elif DEMİRCİ      (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.20-.15.30       Yard.Doç.Dr. Muhammet ÇALIK       (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.30-.15.40       Yard.Doç.Dr.Betül GÜNDOĞDU       (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.40-.15.50       Yard.Doç.Dr.Remzi ERTEN       (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi)

15.50-16.00         Uzm.Dr.Sevilay ÖZMEN       (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

16.00-16.10         Uzm.Dr.İlknur ÇALIK         (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

16.10-16.30 Tartışma

16.30-17.00 Kurs katılım belgelerinin verilmesi.

 

 

04/NİSAN/2015 Cumartesi

08.30-09.00 Kurs kayıt makbuzlarının Ege Patoloji Derneği Saymanı tarafından verilmesi

Meme Kanserinde İnteraktif HER2 Akademi Toplantısı

Moderatör : Necmettin ÖZDEMİR

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Sıtkı TUZLALI, Prof.Dr.Ekrem YAVUZ, Prof.Dr.Osman ZEKİOĞLU

Konuşmacı: Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK

09.00-09.30 HER-2’nin önemi, boyamaya etki eden faktörler ve skorlamada son yenilikler

10.00-12.00 (Oturum 1) İnteraktif dijital ortamda olgu bazında HER-2 değerlendirilmesi.

12.00-13.30 Öğle Yemeği

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Gülnur GÜLER, Prof.Dr.Nilgün KAPUCUOĞLU, Doç.Dr.Merih GÜRAY DURAK

Konuşmacı: Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK

13.30-15.30 (Oturum 2) İnteraktif dijital ortamda olgu bazında HER-2 değerlendirilmesi, olgular üzerinde interaktif quiz ve sonuçların tartışılması.

 

15.30-16.00 Kurs katılım belgelerinin verilmesi.

» 7 Mart 2015 Etkinliği

 Kurs-3:  SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNE YAKLAŞIM


7 Mart 2015

Moderatörler: Şerefettin Canda, Eren Demirtaş, Murat Gökden

09:30-10:10  Patologlar icin nöroradyoloji  Prof. Dr. Süleyman Men DEUTF

10:15-10:55  Intraoperatif konsültasyon Yrd. Doc. Dr. Ayça Erşen   DEUTF
11:00-11:40  Extra-axial tümörler         
Prof. Dr. Taner. Akalın    EÜTF

11:40-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:40  Glial Tumorlere Yaklasim   Prof
. DrMurat Gökden  UAMS

13:45-14:25  Posterior fossa ve serebellopontin köşe tümörleri  Prof. Dr. Aydın İşisağ  CBUTF

14:25-14:45 Kahve arası
14:45-15:25  Pseudoneoplastik ve nonneoplastik lezyonlar  Prof
. Dr. Murat Gökden UAMS

15:30-16:30  Olgu sunumları

 

» 6 Mart 2015 Etkinliği

 6 Mart 2015

YUMUŞAK DOKUNUN  BENIGN TÜMÖRLERI  ILE KARIŞAN VE AYIRICI TANIDA SIKINTI YARATAN DÜŞÜK DERECELI SARKOMLARI

Moderatör :Burçin Tuna

Lipomatö tümörler                                         Prof.  Dr. Sermin Özkal

Fibroblastik/myofibroblastik tümörler                Prof. Dr. Taner Akalın

Histogenezi belirsiz tümörler                           Prof. Dr. Burçin Tuna

Saat:17.00-19.00

Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer: DESEM

» 6 Şubat Etkinliği

 6 Şubat 2015

Nonjinekolojik Sitoloji Olgu Sunumları

Moderatör  :Ali Veral

KONUŞMACILAR;

1) Yard. Doç. Dr. Neşe Yener (Maltepe Ün.)

2) Uzm. Dr. Emel Ebru Pala (Tepecik Hast.)

3) Uzm. Dr. Canan Sadullahoğlu (Ege Ün.)

4) Uzm. Dr. Mehmet Ali Uyaroğlu (Katip Çelebi Ün.)

5) Doç. Dr. Duygu Gürel (Dokuz Eylül Ün.)


Saat:17.00-19.00

Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır


Yer: DESEM

 

» 9 Ocak 2015 Etkinliği

9 Ocak 2015 Cuma

TUR-M materyallerinin değerlendirilmesi 

Moderatör: Kutsal Yörükoğlu- Sait Şen 

Konuşmacılar:

-Flat lezyonlar ve non invaziv tümörler - Nalan Neşe

-İnvaziv tümörler ve sorunlar - Banu Sarsık

-Patoloji rapor formatı, FİSH ve sitoloji - Burçin Tuna

Saat:17.00-19.00

Saat:16.30-17.00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer: DESEM

 
» Toplantı ve Kurs Etkinlikleri

 7 kasım 2014

Oral Kavitenin Tanı Zorluğu Yaratan Mukozal Lezyonları: Oral mukozada liken kavramı

Moderatör: Sülen Sarıoğlu ,Demet Etit                                

Konuşmacı: Nihan Aksakallı

Saat 17:00-19:00                                    

Saat: 16:30-17:00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer:   DESEM

5 Aralık 2014

Meme Patolojisinde Yeni Antiteler

Moderatör :Tülay Canda

Konuşmacılar: Merih  Güray Durak,  Ümit Bayol      

Saat 17:00-19:00

Saat: 16:30-17:00 Çay-kahve ikramı sunulacaktır

Yer:   DESEM

KURS-2: DERMATOPATOLOJI KURSU:

TARIH:   6 ARALIK 2014 CUMARTESI

YER:       DESEM BORDO SALON

İNFLAMATUAR DERMATOZLARDA PRATİK HİSTOPATOLOJİK YAKLAŞIM

Moderatör: Gülşen Kandiloğlu

9:30-9:50: Yangısal deri hastalıkları için tanı algoritmaları: Uğur Pabuççuoğlu

9:50-10:35: Spongiotik dermatitler-Banu Lebe

Kahve Arası:10:35-10:50

10:50-11:35 : Psoriaziform dermatitler-Neşe Çallı Demirkan

11 :35-12:20: : interfaz ve Likenoid dermatitler-Aylin Örgen Çallı

12:20-13: 30: Öğle yemeği

13:30-14:15: Vezikülo-büllöz hastalıklar- Banu Yaman

Kahve arası:  14:15-14:30

14:30-15:15: İlaç reaksiyonları Canten Tataroğlu

15:15-16:00:  Enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz granülomatöz dermatitler: Peyker Temiz

 

 

» 17 Ekim 2014 Etkinliği

 17 Ekim 2014      

Gastrointestinal Sistem Endoskopik Biopsilerine Yaklaşım

Moderatör: Başak Doğanavşargil

Konuşmacı: Prof.Dr.Süha Göksel

Saat 17:00-19:00

Yer: DESEM

EPD Yönetim Kurulu

Servis Aracı Hk.

17 Ekim 2014 tarhinde İzmir Otogardan 1 aracımız saat 16:00 da toplantı merkezine hareket edecektir. Servis aracını kullanacak katılımcılarımız huseyin@dalyatur.com adresine mail olarak bilgi vermesini rica ederiz.

» Eylül Ayı Etkinlikleri ve 2014-2015 Bilimsel Programı

        Değerli üyeler, 

        Ege Patoloji Derneğinin  2014-2015  dönemi aylık toplantı ve kursları 19 Eylül 2014 tarihinde  başlayacaktır.  Toplantı ve kurslar, Alsancak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası DESEM Mavi salonda yapılacaktır. Aylık toplantılar belirtilen tarihlerde saat 17:00-19:00 arasında, kurslar ise saat 9:30-16:00 arasında   yapılacaktır. 

        19 Eylül 2014’ te ilk toplantımız açılış kokteyli ile başlayacak  ve “SSS tümörleri sınıflamasında değişiklikler”ile devam edecektir.

        27-28 Eylül 2014  tarihlerinde iki günlük  “Nefropatoloji Kursu”   düzenlenmiştir.     

        Bir günlük kurs ücretleri  derneğe üye olan üyelerimize   100 TL, üye olmayanlara 130 TL olarak; 2 günlük  kurs ücretleri ise üyelere 150 TL, üye olmayanlara 180 TL olarak belirlenmiştir.  Kurs ücretlerine  kurs dökümanları, kahve molası ve  öğle yemeği dahildir.

        Önerilen otellerin DESEM'e uzaklıkları aşağıdaki gibidir.

        Dokuz Eylül: 5 km

        Mövenpick: 3 dk yürüme mesafesi

        Kilim Otel: 5 dk yürüme mesafesi

        Hotel Beyond: 2 dk yürüme mesafesi

        Kurs ücretleri ile üyelik aidatlarının aşağıda  bildirilen farklı hesap numaralarına yatırılmasını rica ederken birlikte  bilimsel anlamda  güzellikler paylaşacağımızı  düşünüyoruz.

        Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu  adına 

        Meral Koyuncuoğlu

 

 Üyelik aidatlarının yatırılacağı hesap Numarası:

 İş Bankası 

 Şube adı: 9 Eylül Üniv-İzmir 

 Hesap Adı: Ege patoloji derneği 

 Hesap No: 3481-0177570 

 IBAN:TR14 0006 4000 0013 4810 1775 70

 

 Kurs ücretlerinin yatırılacağı hesap Numarası:

 İş Bankası

 Şube Adı: 9 Eylül Üniv-İzmir 

 Hesap Adı: Ege patoloji Derneği İktisadi İşletmesi

 Hesap No: 3481- 0177966 

 IBAN: TR89 0006 4000 0013 4810 1779 66

 

 

 KURS PROGRAMI İÇİN HABERİN DEVAMINA BAKINIZ...

» Olağan Genel Kurul yapıldı - 9 Mayıs 2014

Ege Patoloji Derneği Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs 2014 Cuma günü, ikinci toplantı ile Swissôtel Büyük Efes, Izmir’de  yapıldı. Seçim sonucunda yeni EPD Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonunda Ege Patoloji Derneği'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmiştir.

Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

EPD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Sait Şen

EPD Yönetim kurulu
Meral Koyuncuoğlu
Funda Yılmaz
Duygu Gürel
Fulya Çakalağaoğlu
Ülkü Küçük
Metin Akbulut
Yelda Dere

» Epd Bilimsel Program önerileri

 Ege Patoloji Derneğinin 2014-2015 dönemi bilimsel program için önerilerinizi aşağıdaki word dosyada doldurup epd@epd.org.tr adresine gönderiniz yada basılı olarak doldurup genel kurul sırasında yönetim kuruluna iletiniz.

teşekkürlerlmizle EPD YK

Öneri word dosyası

» Olağan Genel Kurul Toplantısı

EGE PATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ege Patoloji Derneği Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 17:00’de Swissôtel Büyük Efes, Izmir’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 9 Mayıs 2014 Cuma günü, ikinci toplantı aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1.              Açılış

2.              İstiklal marşı ve saygı duruşu

3.              Divan Başkanı ve Divan Sekreterinin seçimi

4.              Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması

5.              Denetleme Kurulu raporunun sunulması

6.              Bütçenin sunulması

7.              Yönetim Kurulu faaliyetleri, Denetleme Kurulu raporunun ve bütçenin onaya sunulması

8.              Dernek tüzük değişiklikliklerinin görüşülmesi ve onaya sunulması

a.     Asıl ve onursal üyelik tanımlamalarının yapılması

b.     Asıl üyelik aidatları giriş ve yıllık aidat ücreti düzenlenmesi

c.     Geçmiş üyelik aidat borçları için genel kurul görüşü alınması

9.              Dernek organlarının seçilmesi

10.           Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda Ege Patoloji Derneği’ni temsil edecek delegelerin seçimi

11.           Dilek ve temenniler

12.           Kapanış          

» Mayıs Etkinliği; 2 Mayıs 2014

 Tiroid Patolojisi;
Slayt semineri
Konuşmacı:
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak

YER: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00 

» 5 KURS: 12 Nisan 2014

PATOLOJİ LABORATUARI TEMEL İLKELERİ KURSU: 
PATOLOJİ ASİSTANLARI VE TEKNİSYENLERİ İÇİN
    

Moderatör: Funda Yılmaz
Program
Kurs Kayıt Formu
Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 9.00
Patologların oturumu BİTAM salonunda başlayacak daha sonra Muhiddin Erel amfisinde devam edecektir.

Kayıt formunu göndererek kayıtları alınmış katılımcılar haberin devamına eklenmiştir (8/4/2014 itibarıyla) 

EPD Üyesi olmayan ve önceki 3 EPD kursuna katılan katılımcıların 4 kurs için üyelik başvurusunda bulunmaları uygundur.

Kursa katılacların kurs kayıt formu göndermeleri gereklidir.

Kurs katılımı patoloji teknisyenlerine ücretsiz olup, katılacak teknisyenlerin kayıt formunu doldurarak dernek yönetimine 5 Nisan 2014 tarihine dek ulaştırmaları veya mail olarak göndermeleri gereklidir.

Teknisyen kayıt formu için tıklayınız

» Nisan Etkinliği: 4 Nisan 2014

Olgularla gastrointestinal sistem patolojisi

Moderatör: Özgül Sağol
Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisi 17:00

Konuşmacılar: 

- Semin Ayhan

- Başak Doğanavşargil

- Mehtat Ünlü

- Murat Sezak

- Neşe Ekinci

- Özgül Sağol

» 3 KURS: 8 Mart 2014
Prostat iğne biyopsilerine tanısal yaklaşım
Moderatör: Burçin Tuna
Program
Kurs Kayıt Formu
Kurs 3teki bazı olgu sunumlarını sanal olarak inceleyebilme imkanı sağlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı sanal mikroskopi sayfasındaki olgulara  aşağıdaki linkler ile ulaşılabilinir.

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=291

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=290

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=329

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=328

http://194.27.56.209/mirax/index.php?module=public_slide&slideid=327

Olguları incelemek için ya Java veya bilgisayarınızda varsa Mirax programını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda Java yüklemeyi veya güncellemeyi: http://www.java.com/tr/download/windows_ie.jsp?locale=tr&host=www.java.com&bhcp=1 veya http://www.java.com/en/download/manual.jsp sayfalarından yapabilirsiniz.

Mirax programını aşağıdaki linklerden yükleyebilirsiniz (mac tabanlı bilgisayarlarda çalışmaz).

http://3dhistech.com/en/article/free-download sayfasından http://www.3dhistech.com/data/downloads/installs/1_15/Pannoramic_Viewer_1_15_2_21080_RTM.exe dosyasını indirerek bilgisayarınızda çalıştırınız.. Aynı sayfadan kullanım klavuzunuda indirebilirsiniz. http://3dhistech.com/data/manual/1.15/Pannoramic_Viewer_1.15_User's_Guide_EN_Rev1.pdf

Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 9.15

Kurs kitapcık ve CD'si alabilmek için kayıtların 1 hafta öncesinden yapılmış olması gereklidir.
Kayıtları alınmış katılımcılar haberin devamındadır (28/2/2014 itibarıyla) 

Üye olmayan katılımcıların 4 kurs için üyelik başvurusunda bulunmaları uygun olur.

» Mart etkinliği; 7 Mart 2014; Hematopatoloji

Moderatör: Prof. Dr. Sermin Özkal
Deri Lenfomaları
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ayşegül Üner

YER: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00

» Şubat etkinliği: 7 Şubat 2014; Meme Patolojisi

Moderatör: Prof. Dr. Necmettin Özdemir
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Prof. Dr. Necmettin Özdemir:  Sentinel lenf nodu biyopsisi; İntraoperatif ve parafin kesitlerde değerlendirilmesi
Doç. Dr. Merih Güray Durak: Lobüler karsinoma insitu ve invaziv lobüler karsinomların değerlendirilmesi

YER: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhiddin Erel Amfisi
Saat 17:00

» 2 KURS: 4 Ocak 2014

Sıvı bazlı sitoloji
Moderatör: Deniz Nart
Program
Kurs Kayıt Formu

Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 9.15

Kurs kitapcık ve CD'si alabilmek için kayıtların 1 hafta öncesinden yapılmış olması gereklidir.
Kayıtları alınmış katılımcılar haberin devamındadır (29/12/2013 saat 22.00 e kadar)

» Ocak etkinliği; 3 Ocak 2014; Nöropatoloji

Slayt Semineri

Nöropatolojide pratikte sık karşılaşılan sorunlara olgular eşliğinde yaklaşım

Muhiddin Erel Amfisi, Ege üniversitesi, Tıp Fakültesi - Saat 17:00

» 1 Kurs: 07 Aralık 2013

Endometrial Patoloji
Moderatör: 
Meral Koyuncuoğlu
Program
Kurs Kayıt Formu

Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 9.15
Kurs kitapcık ve CD'si alabilmek için kayıtların 1 hafta öncesinden yapılmış olması gereklidir.
Kayıtları alınmış katılımcılar haberin devamındadır (5/12/2013 saat 21.00 e kadar)

» Aralık etkinliği: 6 Aralık 2013

 Slayt Semineri

Testis Patolojisi

Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 17.00

» EPD kurs programı belirlenmiştir

EPD kurs programı 

TARİH

Konu

Moderatör

Kurs Programı

07 Aralık 2013

Endometrial Patoloji

Meral Koyuncuoğlu

Program

04 Ocak 2014

Sıvı bazlı sitoloji

Deniz Nart

Program

08 Mart 2014

Prostat iğne biyopsilerine tanısal yaklaşım

Burçin Tuna

Program

12 Nisan 2014

 Patoloji Laboratuvarı

 

 

» Kasım etkinliği: 1 Kasım 2013

 Slayt Semineri

Derinin sık görülen büllöz lezyonları ve ayırıcı tanıları

Yer: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi, Bornova, İzmir
Saat: 17.00

» E mail duyuruları

Bazı üyelerimizin düzenli postalanan e-mail duyurularını almadıkları belirtilmektedir. Bu durumda olan üyelerin epd@epd.org.tr adresine geçerli mail adreslerini belirterek e-mail adreslerini güncellemeleri veya mail adreslerini kaydettirmeleri gerekmektedir. Dernek üyeleri kayıtlı e-adreslerini http://www.epd.org.tr/uye_listesi.php# adresinden isimleri üzerine tıklayarak kontrol edebilirler.

 Ege Patoloji Dernek üyesi olmayanlar veya farklı bir adrese ikinci bir mail almak isteyen üyelerimiz ise https://groups.google.com/d/forum/epd-mail adresinden adres, uzmanlık durumu ve kurum bilgileri ile birlikte üyelik talep ederek dernek faaliyetlerini takip edebilirler.

» Üyelerimize Teşekkür ve Hatırlatmalar

Değerli Meslektaşlarımız,

Yönetim Kurulu üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve birikmiş üye aidat borçlarının ödenmesini hatırlatma gereği duymaktadır. Geçmiş yönetimlerin çabaları ve üyelerimizin anlayışlı yaklaşımı ile üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve aidatların toplanmasında önemli bir yol alınmıştır. Bu konudaki duyarlılığınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Aidat borçlarınızı epd@epd.org.tr den sorabilirsiniz. 

BANKA HESAP NO;  Ege Patoloji Derneği hesabı
Garanti Bankası Şirinyer Şubesi:
Müşteri no: 8560538  Hesap no: 331/6297854
İBAN: 
TR110006200033100006297854

» Kurs 2 açıklama

 Kurs 2 olgularının makroskobik resimleri dosya boyutu büyük olduğu için aşağıdaki linklerdende ayrıca  ulaşılabilir. Kursiyerler epd kurs grubuna üye olarak kendi aralarında vakaları   (https://groups.google.com/forum/#!forum/epd-kurs ) tartışabilirler. Kurs öncesinde tanılarını içeren word dosyalarını mail ile geri göndermeleri olgu tartışmalarında kolaylık sağlayabilir.

Kurs 2 açıklama

makroskobik resim olgu 1-6

makroskobik resim olgu 7-12

makroskobik resim olgu 13-18

makroskobik resim olgu 19-26

makroskobik resim olgu 27-33

Halen EPD kurs grubuna üye olmayan ve tanılarım isimli word dosya eline ulaşmayan kursiyerlerin mail ile dosyayı istemeleri gerekmektedir. 

» EPD Olağan genel kurulu yapıldı.

8.06.2012 tarihinde saat 17:00’de İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Salonunda yapılan EPD Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni EPD Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonunda Ege Patoloji Derneği'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmiştir.

Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

EPD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Mine Hekimgil

Yönetim Kurulu Asil

Sait Şen

Neşe Çallı Demirkan

Aydın Şahin

Fulya Çakalağaoğlu

Peyker Demireli

Çağnur Ulukuş

Yeşim Ertan

» Patoloji Laboratuvarında Kalite Standardizasyonu

Patoloji Laboratuvarlarında Kalite Standartlarının Düzenlenmesi ve Laboratuvar Yönetmeliği Toplantısı 

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu ve Prof. Dr. Erdener Özer'in konuşmacı oldukları toplantı, 27 Nisan 2012 Cuma günü, Swiss otelde 14.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Toplantı patologlar ve laboratuvar teknisyenleri ile birlikte yapılacaktır. Kurs öncesi teknisyenlere bilgi verilmesi ve katılımcıların daha önce yapılmış olan aynı konudaki kursa ait videoları izleyerek  toplantıya gelmeleri, toplantının interaktif katılımlı olarak gerçekleşmesi ve sorunların ortaya konması açısından önem taşımaktadır.

Videolar aşağıdaki adresten izlenebilir. Videoları izleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe Flash Player yüklü olmalı ve  ekran ayarı da minimum 1280x720 olmalıdır.

Bağlantı adresi: http://media.zboxmedia.com/patoloji/

» Bilimsel program ve kurslar hakkında

EPD 2011-2012 Bilimsel program ve Kurs hatırlatmaları

EPD aylık toplantıları: Her ayın ilk Cuma'sı saat 17:00-19:00 arasında aksi belirtilmedikçe Swiss otelde yapılacaktır. Lütfen duyurularda toplantı yerini kontrol ediniz. Bilimsel programa web sayfasının bilimsel program linkinden ulaşılmaktadır. 

EPD Kursları: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tören Şölen Alanı yanındaki Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. 

EPD  2011-12 dönemi için toplam dört adet kurs düzenlemiştir. Kursların her birinin katılım ücreti 75 TL olarak belirlenmiştir. Ancak EPD'nin bu dönemde düzenlediği kursların tümüne katılacak olan katılımcılardan yalnızca üç kurs ücreti, üç taksitte alınacaktır (Son ödeme tarihleri 30 Aralık 2011, 27 Ocak 2012, 24 Şubat 2012). Kurs kayıt bilgileri ve kayıt formuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

» 2011-12 Ege Patoloji Derneği kursları
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tören Şölen Alanı yanındaki Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. 
Her bir kursun detaylı bilgilerine kurs altında yer alan PROGRAM üzerine tıklayarak ulaşılabilir
Kurs kayıt bilgileri ve kayıt formuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

 

 

» EPD: Uzmanına danışalım
02 Aralık 2011

Uzmanına Danışalım

Konuşmacılar:         Demet Etit (İzmir Atatürk EAH),

                                 Ülkü Küçük (Tepecik EAH),

                                 Mehtat Ünlü  (DEÜTF)

 

YER:
Swissôtel Büyük Efes, İzmir
Didim salonu 
Kahve molası 16:30-17:00
Bilimsel toplantı  17:00

 www.swissotel.com/izmir
Otel altında otopark mevcuttur

» Nöropatoloji Uygulamalı Atölye Çalışması

Nöropatoloji Uygulamalı Atölye Çalışması

17-18 ve 19 Ekim tarihlerinde UCSF'ten Prof. Dr. Tarık Tihan'ın katılımıyla Ege Bölgesi'ndeki tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik "Uygulamalı Nöropatoloji Atölye Çalışması" gerçekleştirilecektir. Atölye çalışması, gross beyin kesitleri ve virtüel slayt mikroskopik görüntüleri eşliğinde uygulanacaktır. Aktif katılımlı bir çalışma hedeflendiği için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Katılmak isteyenlerin 14 Ekim tarihine kadar isimlerini iletmeleri gerekmektedir. 

Moderatörler: Prof. Dr. Tarık Tihan, Prof. Dr. Taner Akalın, Uz. Dr. Ayça Erşen

İrtibat: Dr. Ayça Erşen ersenayca@hotmail.com 05068883480

 

» Panel: Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Klinikopatolojik Korelasyon Tarih: 07.10.2011

Panel:      Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Klinikopatolojik Korelasyon

Tarih:        07.10.2011

Yer:           Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Program

16:10               İzmirden Servis: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD önü

16:30-17:00     Açılış Kokteyli

17.00-19.00     Bilimsel Program

 

» Patoloji Dernekleri Federasyonu üyeliği

Değerli Meslektaşlarımız,

Patoloji Dernekleri Federasyonuna üyelik için patoloji derneklerinden birine üye olmanız gerekmektedir. Türk Patoloji Dergisi Patoloji Dernekleri Federasyonu güncel üyelerine gönderilecektir. Bu nedenle Ege Patoloji Derneği üyelerimizin web sayfasında durumlarını kontrol etmeleri ve/veya mail adreslerine güncel duyuruları alamıyorlarsa sait.sen1@gmail.com adresine mail göndermelerini rica ediyoruz. Tüm üyelerimizin Patoloji Dernekleri Federasyonu web sayfalarından ayrıca kayıtlarını yapmalarıda gerekmektedir.

Mail adresiniz ve üyelik durumunuz için web sayfasında isminizin üzerine geliniz ve tıklayınız. Mail linkinde sizin güncel mail adresiniz olup olmadığını kontrol ediniz. Link çalışmıyorsa sait.sen1@gmail.com mail adresine durumuzu ve güncel bilgilerinizi açıklayan bir mail gönderiniz.

Derneğimize üye olmayan asistan ve uzmanların üyelikleri web sayfasındaki üyelik formunun bize gönderilmesi ile olmaktadır (kurum temsilcileri veya yönetim kurulu üyeleri aracılığıyla)

İlgi, yardım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

» EPD MAYIS AYI ETKİNLİĞİ
06 Mayıs 2011
Slayt Semineri: Perinatal Otopsi

Konuşmacı:
Dr. Erdener Özer (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Toplantı ardından kapanış kokteyli yapılacaktır. 

Toplantı yeri; Kaya Otel
Kaya İzmir Thermal & Convention 
Ilıca Mah. Zeytin Sk. No:112 Narlıdere / İzmir

» EPD Kursları

KURSLAR

4-5 Aralık 2010

KURS: Malign Tümörleri Taklit Eden Benign Lezyonlar (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Neşe Çallı Demirkan (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)

5-6 Şubat 2011

KURS: İskelet Sisteminin Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonları (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Sermin Özkal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

26 Mart 2011

KURS: Tiroid Patolojileri (PROGRAM)

 

Moderatör: Dr. Tülay Canda (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 Kurs katılımcıları duyurusu için burayı tıklayınız. ; Kurslar  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tören Şölen Alanı yanındaki Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır.

Kurslara katılım formu için burayı tıklayınız.

» Başkandan mesaj

 Değerli EPD üyeleri,

11.06.2010 tarihinde saat 17:00’de İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Salonunda yapılan EPD Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni EPD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda Ege Patoloji Derneği'ni temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlenmiştir. Tam listelere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yeni döneme girerken hedefimiz meslek örgütü olarak sizleri arzu ettiğiniz şekilde temsil edebilmek, hepinizin katkılarıyla bilimsel olarak derneğimizi daha da ileriye götürmek ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirmek olacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

EPD Yönetim Kurulu adına

 

Prof. Dr. Mine Hekimgil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı
Bornova, İzmir 35100
Tel. +90 232 3881025
Cep tel. +90 532 4570728
Fax. +90 232 3736143
E-posta: mine.hekimgil@ege.edu.tr

 

 

» Ege Patoloji Derneği Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları


Ege Patoloji Derneği Olağan Genel Kurul’u,  11 Haziran 2010 Cuma günü yapıldı.

» Tümörlerde İmmünohistokimya Kursu Fotoğrafları

Tümörlerde İmmünohistokimya Kursu Fotoğraflarına ulaşmak için devam ediniz...

» Olağan Genel Kurul

Ege Patoloji Derneği Olağan Genel Kurul’u, 4 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00‘de İzmir Tabip Odası Orhan Süren Salonu’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00’de aynı yerde yapılacaktır.

» Ege Patoloji Derneği Teknik Kursu Döküman ve Resimleri

Ege Patoloji Derneği'nin düzenlediği, 8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir'de yapılan "Patoloji Laboratuarını kurduk: (Daha) İyi bir kesit ve yayma için ne yapmalıyız?" kursu konuşma metinleri, sunumları ve kurs fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz...Copyright © 2008 www.epd.org.tr
Ege Patoloji Derneði 1420 sokak, No:78, Kat:1, Daire:1, Alsancak, Ýzmir
Tel : 0.232. 463 36 86 | Faks : 0.232. 463 36 86